Sebagai seorang muslim Ibadah Puasa Ramadhan hukumnya adalah wajib artinya jika ditinggalkan mendapat dosa dan bila dikerjakan mendapat pahala.  Hanya orang-orang tertentu yang boleh meninggalkan puasa.  Puasa di